"Te veel vossen verstoren de biodiversiteit"

"Te veel vossen verstoren de biodiversiteit"

Koppen zoekt op woensdag 27 april uit hoe het komt dat de vos en de marter terug zijn van weggeweest. Na vijftig jaar afwezigheid in Vlaanderen zijn deze dieren weer massaal terug, tot ergernis van de jagers." Te veel vossen verstoren de biodiversiteit,” zegt Rudi Van Decraen van de jagersvereniging.

Hilde en Daisy waren aan het werk in de luchthaven toen de bommen ontploften op 22 maart. Ze bleven ongedeerd, maar de taferelen die ze die dag gezien hebben, zijn weken later nog op hun netvlies gebrand. Op vraag van Koppen volgen ze een sessie EMDR-therapie, een in Vlaanderen weinig bekende therapie voor traumaverwerking, ontwikkeld in de jaren ’80 en aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Naar analogie met FairTrade bananen en andere FairTrade producten bestaat er sinds enkele jaren ook ‘eerlijk goud’. Koppen trok naar Relave, een mijnwerkersdorpje verscholen in de Peruviaanse Andes, om te onderzoeken wat het effect is van deze verandering op het leven van de lokale mijnwerkers en hun families.

Koppen, op woensdag 27 april om 21.25 uur op Eén

VOSSEN EN MARTERS

Eerst kwam de vos en nu is ook de marter. Na vijftig jaar afwezigheid, weer massaal terug in Vlaanderen. Tot ergernis van de jagers. “Te veel vossen verstoren de biodiversiteit,” zegt Rudi Van Decraen van de jagersvereniging.

Tot 25 jaar geleden was er bijna geen enkele vos meer in Vlaanderen, nu zijn er naar schatting zo’n 30.000. Ook de steenmarter komt hier weer massaal wonen. Vossen en marters kunnen schade veroorzaken aan huizen, wagens en de kippen in de tuin.

Volgens de jagers is de oplossing meer dieren neerschieten, volgens de natuurorganisaties kan de mens zich perfect aanpassen. “Er zijn goedkope en makkelijke manieren om schade van vossen en marters te vermijden,” zo zegt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen.

Reportage: Chris Michel

EMDR

22 maart was een traumatische dag, vooral voor wie de aanslagen van dichtbij heeft meegemaakt. Hilde en Daisy waren aan het werk in de luchthaven toen de bommen ontploften. Ze bleven ongedeerd, maar de taferelen die ze die dag gezien hebben, zijn weken later nog op hun netvlies gebrand. Voor Koppen volgen ze een sessie EMDR-therapie, een in Vlaanderen weinig bekende therapie voor traumaverwerking, ontwikkeld in de jaren ’80 en aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. In de EMDR-sessie vraagt de therapeut aan Daisy en Hilde om zich het meest pijnlijke beeld van die dag voor ogen te halen en het gevoel te beschrijven dat ze hebben bij dat beeld.

Voor Hilde is dat ‘ik heb niet genoeg kunnen doen’, voor Daisy ‘machteloosheid’. Met vingerbewegingen van links naar rechts, die Daisy en Hilde met de ogen moeten volgen, kan de therapeute de emotionele lading van dat beeld verminderen.

Het effect van EMDR is wetenschappelijk bewezen, zowel bij enkelvoudige trauma’s, bv. een verkeersongeval, als bij meer complexe trauma’s, bv. seksueel misbruik.

Reportage: Phara de Aguirre en Liesbeth Kennes.

EERLIJK GOUD

Naar analogie met FairTrade bananen en andere FairTrade producten bestaat er sinds enkele jaren ook ‘eerlijk goud’. Koppen trok naar Relave, een mijnwerkersdorpje verscholen in de Peruviaanse Andes, om te onderzoeken wat het effect is van deze verandering op het leven van de lokale mijnwerkers en hun families.

Mijnwerker Antonio: “Vroeger gingen we zonder bescherming naar de berg. We droegen geen helm en raakten het kwik met onze blote handen aan.”

In België is eerlijk goud nog niet bekend bij het grote publiek. Goudsmid Ineke Goyvaerts denkt nochtans dat eerlijk goud een veelbelovende toekomst heeft:  “Als het een juweel is voor altijd, zijn mensen echt bereid om vijf tot tien procent meer te betalen. Daar ben ik van overtuigd.”

Reportage: Marjorie Blomme, Jeremy De Ryckere en Steve Thielemans

Koppen, op woensdag 27 april om 21.25 uur op Eén

Over Eén

Meer informatie

Voor pers en stakeholders
Lesley Hernalsteen
02 741 58 45
lesley.hernalsteen@vrt.be

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het persportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Eén
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos