Skip to Content
Rond de Noordzee: de oversteek naar Engeland

Rond de Noordzee: de oversteek naar Engeland

Arnout Hauben reist van Calais (Frankrijk) naar Blakeney Point (Verenigd Koninkrijk)

Op dinsdag 19 februari zet Arnout Hauben zijn reis in Rond de Noordzee verder. De oversteek van Calais naar Dover is al eeuwenlang de kortste route tussen het Europese vasteland en Engeland. De Franse wereldzeiler Joé Seeten brengt Arnout veilig naar Engeland. Maar niet iedereen steekt hier over met vredevolle bedoelingen: de Romeinen, de Normandiërs, Napoleon én Hitler hadden hun oog op het eiland laten vallen…

De Engelsen nemen de verdediging van hun eiland heel serieus. Niet enkel het gigantische kasteel van Dover is daar bewijs van. Bij de monding van de Theems gaat Arnout op zoek naar een verlaten oorlogsfort uit de Tweede Wereldoorlog. Het Redsands Fort lijkt als een monster uit de Noordzee te verrijzen.

Met de Brexit hoopt dit eigenzinnige eiland zich beter te wapenen tegen de bemoeienissen van Europa. Maar tot in de jongste ijstijd was Brittanië nog gewoon verbonden met het Europese vasteland. De échte Brexit gebeurde op het moment dat de ijskappen smolten en Brittanië een eiland werd, 9.000 jaar geleden…

Rond de Noordzee: op dinsdag 19 februari om 20.40 uur op Eén.

Rond de Noordzee is een programma van De chinezen voor Eén.

Over Eén

Eén is het grootste televisienet van de VRT en het meest populaire in Vlaanderen. Eén wil het publiek informeren, inspireren en verbinden. Het is er voor alle Vlamingen van jong tot oud in al hun eigenheid en verscheidenheid. Eén voelt en voedt de hartslag van de Vlaamse samenleving door mediagebruikers te benaderen vanuit een nabijheid en een maatschappelijke betrokkenheid. Het zorgt ervoor dat mensen elkaar begrijpen in een wereld van versnippering. Het brengt nieuws en duiding, human interest, eigen fictie, ontspanning met maatschappelijke meerwaarde en sport.

Voor pers (opgelet: kijkersvragen worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Robin De Veen
robin.deveen@vrt.be

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Eén
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos