Skip to Content
Rond de Noordzee: de Engelse oostkust

Rond de Noordzee: de Engelse oostkust

Arnout, Ruben en Philippe reizen van Grimsby naar Holy Island in 3e aflevering

Op 26 februari trekt Arnout Hauben verder Rond de Noordzee en komt hij aan in Grimsby, ooit de grootste vissershaven aan de Noordzee. Sinds de jaren 70 krijgt de visserij hier stevige klappen. De eens zo fiere stad Grimsby is vandaag nog slechts een schim van zichzelf. De Holderness kust is de snelst eroderende kuststrook aan de Noordzee. Elk jaar verdwijnen er hier huizen in de oprukkende zee. Arnout maakt kennis met Derrick die voor de tweede keer in zijn leven zijn huis dreigt te verliezen…

Via een eeuwenoud pelgrimspad trekken Arnout en zijn vrienden naar Holy Island. Ooit was dit een vredig eiland met een klooster, waar het graf van de Heilige Cuthbert lag. Pelgrims uit heel Europa kwamen hier Cuthbert aanbidden in de hoop op verlossing… tot de Vikingen hier voet aan wal zetten.

Rond de Noordzee: op dinsdag 26 februari  om 20.40 uur op Eén.

Rond de Noordzee is een programma van De chinezen voor Eén.

Over Eén

Eén is het grootste televisienet van de VRT en het meest populaire in Vlaanderen. Eén wil het publiek informeren, inspireren en verbinden. Het is er voor alle Vlamingen van jong tot oud in al hun eigenheid en verscheidenheid. Eén voelt en voedt de hartslag van de Vlaamse samenleving door mediagebruikers te benaderen vanuit een nabijheid en een maatschappelijke betrokkenheid. Het zorgt ervoor dat mensen elkaar begrijpen in een wereld van versnippering. Het brengt nieuws en duiding, human interest, eigen fictie, ontspanning met maatschappelijke meerwaarde en sport.

Voor pers (opgelet: kijkersvragen worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Robin De Veen
robin.deveen@vrt.be

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Eén
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos