Skip to Content
Pano over de schuldindustrie: Wie verdient er aan uw schulden?

Pano over de schuldindustrie: Wie verdient er aan uw schulden?

"Is het fout om arm te zijn?" (Jan, een verarmde zelfstandige)

Op woensdag 28 februari brengt Pano een reportage rond schuldinning in ons land. Het huidige systeem brengt voor mensen met schulden vaak nog meer ellende met zich mee in plaats van hen te helpen met het afbetalen. Zo komen er vaak grote kosten bovenop een schuldbedrag waardoor mensen met schulden vaak nog dieper in de problemen geraken. Ook al willen ze betalen, ze kunnen echt niet. Meer dan 650 000 Vlamingen leven onder de armoedegrens.

Zoals Jan bijvoorbeeld, een verarmde zelfstandige en zelfverklaard deurwaarder-ervaringsdeskundige: “Ik heb alleen al aan extra kosten, intresten en boetes, op amper twaalf jaar tijd, 22.000 euro extra moeten betalen. Ik heb soms op openstaande fiscale schulden meer boetes en kosten betaald dan de fiscale schuld zelf.” 

Pano bekijkt hoe het beter kan. 

Pano, woensdag 28 februari om 21.25 uur op Eén.

 

Vier kinderen en meer dan 40.000 euro aan schulden. Dat is waar Barbara mee achterblijft op het moment dat haar man verdwijnt met de noorderzon. Ook al heeft hij de financiële put gegraven, getrouwd is getrouwd. En dus komt de hele puinhoop terecht op haar tengere schouders. Met haar fabrieksloon probeert ze de rekeningen te betalen. Ook die van de school. Tot de gerechtsdeurwaarder toch aanbelt: 

“Dat was voor een boek van 49 euro en uiteindelijk kwam ik dan uit op 298 euro. Omdat de deurwaarder natuurlijk ook moet worden betaald. Dat helpt mij echt niet vooruit door er nog eens zoveel kosten bovenop te doen. Dat stopt gewoon niet.”

Het systeem van schulden innen is helemaal dolgedraaid. Dat vindt Patrick Van Buggenhout, zelf een gerechtsdeurwaarder nota bene. Hij heeft een probleem met de overmatige kosten die al heel snel bovenop een schuldbedrag komen. 

“Willen we de armoede oplossen, dan moeten we beginnen in eigen borst te kijken. Het is niet normaal dat mensen 10.000 euro per jaar proberen af te betalen en toch maar 1500 euro of 2000 euro van hun schuld aflossen.” 

Van Buggenhout heeft  zijn twijfels of al zijn collega deurwaarders bereid zijn om al te veel te sleutelen aan de huidige lucratieve manier van schulden innen. 

“Schulden hebben is geen schande. Er niets aan doen, dat is verkeerd. Dus je moet een systeem vinden waarbij de schuldeiser weet dat hij geld gaat krijgen. Op een gecontroleerde manier, onder toezicht van een openbaar ambtenaar, zonder dat een wanbetaler te veel bijkomende kosten moet betalen.”

Jan, een verarmde zelfstandige en zelfverklaard deurwaarder-ervaringsdeskundige beaamt:

“Ik heb alleen al aan extra kosten, intresten en boetes, op amper twaalf jaar tijd, 22.000 euro extra moeten betalen. Ik heb soms op openstaande fiscale schulden meer boetes en kosten betaald dan de fiscale schuld zelf.” 

Jan kent het gevoel maar al te goed om achter te blijven met 1 tafel, een stoel en de allernoodzakelijkste dingen om mee te overleven. “Is het fout om arm te zijn? Ik vind dat zo fundamenteel tot in de kleinste cel onrechtvaardig. Gewoon het slot kapot boren van een mens, binnendringen in zijn intimiteit, en maar alles opschrijven. Een gerechtsdeurwaarder doet misschien wat hij moet doen maar ik ga nu iets heel stouts zeggen: een beul doet dat ook.”

Pano, elke woensdag om 21.25 uur op Eén.

Pano is een programma van VRT NWS voor Eén.

 

Reportage: Stein Falk en Laura Niclaes

Eindredactie: Lin Delcour en Pascal Seynhaeve

#pano

Over Eén

Eén is het grootste televisienet van de VRT en het meest populaire in Vlaanderen. Eén wil het publiek informeren, inspireren en verbinden. Het is er voor alle Vlamingen van jong tot oud in al hun eigenheid en verscheidenheid. Eén voelt en voedt de hartslag van de Vlaamse samenleving door mediagebruikers te benaderen vanuit een nabijheid en een maatschappelijke betrokkenheid. Het zorgt ervoor dat mensen elkaar begrijpen in een wereld van versnippering. Het brengt nieuws en duiding, human interest, eigen fictie, ontspanning met maatschappelijke meerwaarde en sport.

Voor pers (opgelet: kijkersvragen worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Robin De Veen
robin.deveen@vrt.be

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Eén
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos