Skip to Content
Pano: Het Geheim van Jehova

Pano: Het Geheim van Jehova

Pano schetst vanavond een onthutsend beeld van de interne werking van de gemeenschap van Jehova’s getuigen in ons land. Daaruit blijkt hoe seksueel kindermisbruik al jarenlang structureel wordt toegedekt binnen de organisatie via een intern rechtssysteem, gebaseerd op Bijbelse procedures.

Reporters Doruntina Islamaj en Machteld Libert spraken met slachtoffers. Ze vertellen hoe ze niet gehoord en geholpen worden binnen de organisatie en hoe ze moesten zwijgen. Ze komen nu met hun verhaal naar buiten om toekomstige slachtoffers te beschermen. Een slachtoffer vertelt: "Dit moet je dus nu echt voor jou houden, we willen geen smaad op Gods naam brengen. Je moet ons vertrouwen dat wij dat in juiste banen zullen leiden. We zullen samen nog een keer bidden tot God, en dat komt goed."

We laten ook mannen aan het woord die als rechter fungeerden binnen de organisatie. Zij vertellen hoe ze seksueel kindermisbruik toegedekt hebben en hoe de organisatie op de hoogte is van daders maar niet naar de bevoegde autoriteiten stapt.

Die systematiek past de organisatie wereldwijd toe. Ze documenteert ook de feiten en namen. Zo zouden Jehova’s Getuigen in het bezit zijn van lijsten van kindermisbruikers. We praten met een internationale klokkenluider: "The world headquarters: every serious sin, any member has ever committed, they have it on file, there is something seriously wrong with this."

De woordvoerder van de Jehova’s Getuigen, Louis De Wit, wou enkel schriftelijk reageren op de reportage en laat weten dat ‘'Jehova’s getuigen veel belang hechten aan het welzijn van kinderen en slachtoffers steeds doorverwijzen naar de rechterlijke autoriteiten." Ook het federaal parket is momenteel bezig met een onderzoek maar wil nog geen verdere informatie geven.

Pano, vanavond omstreeks 21u20 op Eén

Een reportage van Doruntina Islamaj en Machteld Libert

Eindredactie: Sara Van Boxstael en Pascal Seynhaeve

Story image
Michael Castiau, ex-Jehova getuige
Michael Castiau, ex-Jehova getuige
Albina Moens, ex-Jehova getuige
Albina Moens, ex-Jehova getuige
Karel Decaestecker, ex-Jehova getuige en topdokter
Karel Decaestecker, ex-Jehova getuige en topdokter
Story image
Story image
Story image
Story image
Story image
Kerstine Vanderput, IACSSO
Kerstine Vanderput, IACSSO
Story image
Story image
Story image
Jason Wynne, AvoidJW.org
Jason Wynne, AvoidJW.org
Jason Wynne, AvoidJW.org
Jason Wynne, AvoidJW.org

 

Over Eén

Eén is het grootste televisienet van de VRT en het meest populaire in Vlaanderen. Eén wil het publiek informeren, inspireren en verbinden. Het is er voor alle Vlamingen van jong tot oud in al hun eigenheid en verscheidenheid. Eén voelt en voedt de hartslag van de Vlaamse samenleving door mediagebruikers te benaderen vanuit een nabijheid en een maatschappelijke betrokkenheid. Het zorgt ervoor dat mensen elkaar begrijpen in een wereld van versnippering. Het brengt nieuws en duiding, human interest, eigen fictie, ontspanning met maatschappelijke meerwaarde en sport.

Voor pers (opgelet: kijkersvragen worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Robin De Veen
[email protected]

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Eén
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos