Skip to Content
Pano: De Denderstreek

Pano: De Denderstreek

Woensdag 20 februari op Eén

De voorbije maanden trok Pano door de Denderstreek, met pleisterplekken Aalst, Denderleeuw en Ninove.  In Ninove en Denderleeuw haalde het Vlaams Belang bij de verkiezingen van oktober, met respectievelijk 40 en 26,2 procent, de hoogste scores van Vlaanderen. Pano-reporter Fabian Lefevere ging praten met mensen die ontevreden zijn, die vinden dat ze in de steek gelaten worden door de klassieke politieke partijen. 

De reportageploeg moesten bijwijlen naar onversneden racisme luisteren, of naar veralgemeningen en onwaarheden. Maar heel vaak gingen er ook persoonlijke, tragische verhalen schuil achter de politieke voorkeur en het bijtende taalgebruik. Verhalen van armoede, eenzaamheid, isolement en heimwee naar een tijd die nooit meer terugkomt.

Pano onderzocht ook de gevolgen van de toenemende polarisering op de Afrikaanse gemeenschap. Want daarmee heeft het veel te maken: de inwijking van mensen van Afrikaanse origine uit de hoofdstad, een fenomeen dat de voorbije jaren een grote impact heeft gehad op de Denderstreek. 

Dertig jaar geleden ging Panorama op stap in de Seefhoek. Wat journalist Paul Muys daar toen oogstte: harde racistische taal, maar ook een verhaal van wederzijds onbegrip. Zijn de verhalen in de Denderstreek hetzelfde gebleven als toen, in Antwerpen? Pano trok op onderzoek.

Pano over de Denderstreek, woensdag 20 februari om 21.25 u. op Eén.

Reportage: Fabian Lefevere
​Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael

Over Eén

Eén is het grootste televisienet van de VRT en het meest populaire in Vlaanderen. Eén wil het publiek informeren, inspireren en verbinden. Het is er voor alle Vlamingen van jong tot oud in al hun eigenheid en verscheidenheid. Eén voelt en voedt de hartslag van de Vlaamse samenleving door mediagebruikers te benaderen vanuit een nabijheid en een maatschappelijke betrokkenheid. Het zorgt ervoor dat mensen elkaar begrijpen in een wereld van versnippering. Het brengt nieuws en duiding, human interest, eigen fictie, ontspanning met maatschappelijke meerwaarde en sport.

Voor pers (opgelet: kijkersvragen worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Robin De Veen
[email protected]

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Eén
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos