Skip to Content
Pano: Arm Vlaanderen, 5 jaar later

Pano: Arm Vlaanderen, 5 jaar later

Vijf jaar geleden maakte Panorama een portret van gezinnen met kinderen die onder de armoedegrens leven. Het leverde een beklijvende reportage op die nog steeds in scholen getoond wordt. Sommige uitspraken uit de aflevering zinderen nog na, zoals Mika die opkeek tegen de eerste schooldag omdat klasgenootjes vertellen over de mooie reizen die maakten. Hij kon enkel zeggen dat hij was gaan zwemmen. 

Pano zocht, vijf jaar later, de drie gezinnen uit de reportage opnieuw op. Hoe is het met Mika, Akira, Sean en Jason? Zijn ze er de voorbije jaren financieel op vooruitgegaan? Zijn ze deze zomer wel op vakantie kunnen gaan? Hebben ze baat gehad bij maatregelen die de federale of Vlaamse overheid genomen heeft? De rauwe cijfers liegen er immers niet om: de kansarmoede-index van Kind en gezin geeft een stijging aan van het aantal kinderen tussen 0 en 3 jaar dat opgroeit in kansarmoede. In 2017 bedraagt de index voor het Vlaams gewest 13,76%, 0,94 procentpunt hoger dan in 2016. 

Armoede was en blijft een probleem in Vlaanderen. Akira, nu 17 jaar, vertelt:

“Als ik ooit kinderen zal hebben, hoop ik dat ze niet hetzelfde moeten meemaken als ik. Ik zou willen dat ze niets tekort komen en dat ik af en toe wél eens kan zeggen: ‘Hier, dat krijgt ge.’ Maar vooral dat ze niet te vroeg volwassen moeten worden, gewoon kind kunnen zijn en gelukkig.”

Pano gaat op zoek naar de verhalen achter de cijfers. 

Pano, woensdag 12 september om 21.25 uur op Eén.

 

Reportage: Sara Van Boxstael en Phara de Aguirre

Eindredactie: Lin Delcour en Pascal Seynhaeve

Over Eén

Eén is het grootste televisienet van de VRT en het meest populaire in Vlaanderen. Eén wil het publiek informeren, inspireren en verbinden. Het is er voor alle Vlamingen van jong tot oud in al hun eigenheid en verscheidenheid. Eén voelt en voedt de hartslag van de Vlaamse samenleving door mediagebruikers te benaderen vanuit een nabijheid en een maatschappelijke betrokkenheid. Het zorgt ervoor dat mensen elkaar begrijpen in een wereld van versnippering. Het brengt nieuws en duiding, human interest, eigen fictie, ontspanning met maatschappelijke meerwaarde en sport.

Voor pers (opgelet: kijkersvragen worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Robin De Veen
robin.deveen@vrt.be

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Eén
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos