Skip to Content
Die huis met Zuhal Demir: "Fier om de dochter van een mijnwerker te zijn"

Die huis met Zuhal Demir: "Fier om de dochter van een mijnwerker te zijn"

De vrouw achter de politica, morgenavond in Die huis

Morgenavond ontvangt Eric Goens politica Zuhal Demir in Die huis. Wanneer zij op het domein aankomt, neemt Eric een risico. "Mijn rij-instructeur zei: je moet een bord op je auto plaatsen met 'Gevaar op de weg.’" vertelt Zuhal. Ondanks die bekentenis laat Eric haar toch met de tractor naar Die huis rijden… Ze komen gelukkig heelhuids aan. Het is de start van een boeiende 24 uur in Die huis

"Ik vergeet niet waar ik vandaan kom"

Op een nummer van de Turkse zanger Tarkan komt de staatssecretaris voor armoedebestrijding, gelijke kansen en wetenschapsbeleid Zuhal Demir het huis binnen. Ze voelt er zich onmiddellijk thuis. Geen hoek, kant of kast slaat ze over in haar ontdekkingstocht in Die huis.

De Belgische politica met Turks-Koerdische roots, geboren in een mijnwerkersgezin in Genk zal het de komende uren vaak over haar afkomst hebben. Wanneer Eric het mijnwerkerssjaaltje bovenhaalt dat ze ook heeft gedragen bij haar eedaflegging in 2017 wordt het belang van afkomst en familie echt duidelijk. "Je vergeet dat niet, je vergeet niet vanwaar je komt. Vandaar ook die mijnwerkerssjaal bij de eedaflegging bij de koning. Ook al sta ik daar voor de koning, ik vergeet niet dat ik de dochter ben van een mijnwerker en daar ben ik heel trots en fier op." 

"Moeilijk om te accepteren dat je moeder er niet meer is"

En haar vader zorgt er wel voor dat ze haar afkomst en haar taak als politica niet vergeet. "Elke zondag vraagt hij: Wat heb je voor de mensen gedaan?" Hij houdt het zorgvuldig bij in de 'Demir' schriftjes. Regelmatig onderwerpt hij zijn dochter aan een strengere controle dan die van een parlementaire onderzoekscommissie.

Demir betekent ijzer. Maar de ijzeren dame van de Belgische politiek smelt bij het zien van de familiefilmpjes in de kinderkamer. En de 13.000 kilometer tussen Genk en Kaapstad vallen haar zwaar. Het is de eerste keer dat ze haar dochtertje Rozanne thuis heeft moeten achterlaten. En bij die gedachte komt ook het gemis van haar moeder naar boven. Haar moeder stierf enkele weken na de geboorte van dochtertje Rozanne. De dood van haar moeder is iets wat ze tot op vandaag nog altijd niet kan aanvaarden. “Ik weet wel dat ik dat moet aanvaarden, maar het is heel moeilijk te accepteren dat je moeder er niet is."

Maar welke mysterieuze gast zit er plots op het terras? Welke verhalen worden er opgehaald in het maanlicht van het Zuid-Afrikaanse Wellington? En welke rol heeft Nelson Mandela gespeeld in de carrière van Zuhal Demir? In deze aflevering van Die huis leren we de vrouw achter de politica kennen, rad van tong, emotioneel en gedreven. Durven, denken, doen.

Die huis: morgenavond 20 november om 20.35 uur op Eén.

Die huis is een programma van Het nieuwshuis voor Eén.

Over Eén

Eén is het grootste televisienet van de VRT en het meest populaire in Vlaanderen. Eén wil het publiek informeren, inspireren en verbinden. Het is er voor alle Vlamingen van jong tot oud in al hun eigenheid en verscheidenheid. Eén voelt en voedt de hartslag van de Vlaamse samenleving door mediagebruikers te benaderen vanuit een nabijheid en een maatschappelijke betrokkenheid. Het zorgt ervoor dat mensen elkaar begrijpen in een wereld van versnippering. Het brengt nieuws en duiding, human interest, eigen fictie, ontspanning met maatschappelijke meerwaarde en sport.

Voor pers (opgelet: kijkersvragen worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Robin De Veen
[email protected]

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Eén
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos