Die huis met Kris Peeters: "Het verliezen van je ouders drukt je op het feit dat je er nu alleen voor staat."

Die huis met Kris Peeters: "Het verliezen van je ouders drukt je op het feit dat je er nu alleen voor staat."

Morgenavond om 20.40 uur op Eén

Morgenavond ontvangt Eric Goens vice-eersteminister Kris Peeters in Die huis. Bij aankomst is hij nog wat onwennig en let hij op zijn woorden. Net als in zijn politieke carrière: "Als je daar niet op je woorden let en inschat wat de reacties zijn, heb je veel miserie."  

Na de lunch deelt Kris openhartig een heel moeilijk moment uit zijn politieke carrière. "Een van de zwaarste beproevingen was in de nacht waarop we moesten beslissen wie Europees commisaris ging worden." Uiteindelijk koos men voor Marianne Thyssen, waardoor Kris Peeters geen premier werd. "Dat was een nacht om nooit te vergeten. Ik herinner hem mij nog goed: een klein zaaltje met een ronde tafel. Enorm zwaar waren de stiltes." Hoe kijkt hij daar nu op terug? "Soms bekruipt me de gedachte, als ik Charles zie: "Ik had daar ook kunnen staan."

's Avonds laat vraagt Eric aan Kris of hij bang is voor de dood. "Ik heb een immense schrik dat ik dement zou worden," vertelt die. "Ik heb mijn moeder, die een tijdje geleden is overleden, dement zien worden. En dat is verschrikkelijk. Het verliezen van je ouders is iets wat je nog meer drukt op het feit dat je er nu alleen voor staat."

Die huis: morgenavond 31 oktober om 20.40 uur op Eén.

Die huis is een programma van Het nieuwshuis voor Eén.

Over Eén

Meer informatie

Voor pers (opgelet: kijkersvragen worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Robin De Veen
robin.deveen@vrt.be

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Eén
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos