De noodcentrale: een unieke blik achter de schermen van de 100 en 101

De noodcentrale: een unieke blik achter de schermen van de 100 en 101

Vanaf dinsdag 1 maart op Eén

Op dinsdag 1 maart start de nieuwe reeks De noodcentrale op Eén. Het programma werpt een indringende blik op het kloppend hart van de hulpdiensten. Voor het eerst zwaaien de deuren van de noodcentrales van 100 en 101 open voor een filmploeg. We maken kennis met de calltakers die 24 uur op 24 de noodoproepen in de provincie Antwerpen beantwoorden. Niet toevallig werd De noodcentrale vandaag voorgesteld op 11/02, de Europese dag van het noodnummer 112.

De noodcentrale: vanaf 1 maart elke dinsdag om 20.35 uur op Eén.

700.000 oproepen per jaar

Provincie Antwerpen: 1.813.282 inwoners – 700.000 noodoproepen per jaar. Een verkeersongeluk, een inbraak of een hartstilstand: 24 op 7 staan de calltakers van de politie, brandweer en ambulance paraat om elke noodoproep snel en doeltreffend te beantwoorden.

In de zevendelige reeks De noodcentrale kruipt de kijker mee in de hoofdtelefoon van de calltakers van de noodnummers 112/100 en 101, die vaak als eerste hulpverleners mensen bijstaan op cruciale momenten in hun leven.

Olivier Goris, netmanager van Eén:

Ik vond het programmavoorstel voor De noodcentrale meteen een ijzersterk idee voor Eén. Het is meeslepende televisie, over een job die onzichtbaar is maar wel een essentiële schakel vormt voor mensen in nood. Iets wat ons allemaal kan overkomen.

Bovendien was het een geweldig plan van De Chinezen om de arena te beperken tot de noodcentrale en de calltakers, het zenuwcentrum waar alle verhalen samenkomen terwijl ze aan het gebeuren zijn. Grote dramatische gebeurtenissen, maar ook grappige kleine verhalen. Uiteindelijk is die keuze de kracht van het programma geworden.

Erwin Hertens, directeur 112:

Een sterk team van meer dan 300 operatoren vormt de ruggengraat van de tien 100/112-centra in België. Zij nemen in België jaarlijks 3 miljoen noodoproepen aan, sturen hulpdiensten ter plaatse, geven telefonische raadgevingen en proberen wat rust te brengen in de chaos van een noodsituatie. Ze zijn een onderbelichte beroepsgroep, werken in de schaduw van de blauwe zwaailichten, maar vormen een cruciaal onderdeel van de hulpverlening. 

Spijtig genoeg zijn meer dan een kwart van de oproepen naar de noodoproepcentrales geen echte noodoproepen, en worden onze operatoren vaak met verbale agressie geconfronteerd. Met De noodcentrale proberen we niet alleen onze calltakers uit de schaduw te trekken, maar hopen we ook dat mensen meer begrip krijgen voor dit moeilijke, maar heel belangrijke beroep.

Sven Heyndrickx, woordvoerder FOD Volksgezondheid:

In tegenstelling tot wat sommigen denken, is de oproepbehandeling van een medische noodsituatie meer dan enkel een telefoon beantwoorden. De calltakers verzamelen de nodige gegevens om snel de juiste hulp ter plaatse te sturen, en ze helpen  de bellers om de  hulpverlening al op te starten, in afwachting van de aankomst van de hulpdiensten. Dit alles vraagt voorkennis, permanente bijscholingen en een grote dosis empathie. Deze mensen redden levens van op afstand.

Onze grootste bezorgdheid was hoe dit in beeld kon worden gebracht zonder het medisch beroepsgeheim en  de privacy van de oproepers te schenden. Maar dit werd door de programmamakers zeer professioneel opgelost. We zijn dan ook heel tevreden met onze samenwerking.

Majoor Joris Van Linden, diensthoofd van de noodcentrale 112/100 van Antwerpen:

Onze calltakers zijn de steun en toeverlaat van degene die aan de lijn hangt. Omwille van dit vertrouwen en het privékarakter van de informatie die tijdens een noodoproep wordt uitgewisseld,  hebben we getwijfeld, goed nagedacht en zijn we vooral veel in overleg gegaan met alle betrokken partijen.

Het werd snel duidelijk dat de productie volledig op hetzelfde spoor zat, onze zorgen deelde en mee nadacht hoe we zouden omgaan met de privacy van de bellers. De noodcentrale geeft ons de mogelijkheid om aan het grote publiek te tonen hoe we werken en wat we voor hen kunnen betekenen, en welke grote verantwoordelijkheid onze operatoren dragen.

Hoofdcommissaris Jean-Claude Gunst van de Federale Politie:

Ook voor ons is privacy en het beroepsgeheim erg belangrijk. Maar na het maken van goede afspraken met De chinezen, vonden we De noodcentrale de uitgelezen kans om onze werking aan het grote publiek te tonen: een beeld zegt immers zoveel meer dan woorden. Ondanks de verschillende informatiecampagnes over de noodnummers, merken we namelijk nog steeds dat het grote publiek niet weet waarvoor de noodnummers gebruikt kunnen worden en wanneer het beter is om dit niet te doen.

Ook is het een mooie kans om de job van calltaker aan het grote publiek te tonen. Want waar vind je een job waar je na je shift naar huis kunt rijden met de voldoening dat je de hele dag mensen in nood hebt kunnen helpen?

Mik Cops, programmamaker van productiehuis De chinezen:

Met De noodcentrale willen we een portret schetsen van de onderbelichte job van calltaker – een job waar klank heel belangrijk is. Zoals calltaker Erwin in een van de afleveringen zegt: calltakers hebben enkel hun oren. In De noodcentrale wilden we dat weergeven. Spanning, humor, verwondering; alles komt binnen via klank en de reacties van de calltakers. We willen de kijker door onze aanpak mee in het hoofd van de calltakers laten kruipen.

De calltakers

De noodcentrale volgt enkele calltakers van de 112/100 en 101 die noodoproepen behandelen (zie bijgevoegde foto's).

Aandacht voor privacy

In samenspraak met de Federale Politie, de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Volksgezondheid en Eén wilden de makers van De noodcentrale de privacy en anonimiteit van de burger garanderen. Hiervoor werden alle mogelijke manieren gebruikt om ervoor te zorgen dat de bellers door niemand herkend kunnen worden – zelfs niet door hun naaste omgeving.

Zo werden alle persoonlijke gegevens (namen, locaties, tijdstippen, nummerplaten, merknamen) in de montage weggelaten, net als herkenbare stopwoorden en spraakpatronen. Alle oproepen werden bewerkt met forensische stemvervorming die niet te reconstrueren is. Een deel van de oproepen werd opnieuw ingelezen door een andere stem. Dit wordt ook aan de kijker duidelijk gemaakt aan het begin en einde van elke aflevering.

Verder werden alle oproepen die binnenkwamen bij 101 afgetoetst bij het parket van Antwerpen, om zeker te zijn dat er geen lopende zaken tussen zitten. Alle afleveringen werden op voorhand bekeken door de Federale Politie, de FODs Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, en Eén. Zij gaven hun uitdrukkelijke toestemming om de afleveringen uit te zenden.

Aan alle medewerkers die aanwezig waren tijdens de opnames werd geheimhouding gevraagd van de informatie die ze tijdens de opnames hoorden. Op vraag van de Federale Politie en de FOD Binnenlandse Zaken wordt al het  ruw beeldmateriaal vernietigd na de uitzending van het programma.

 

De noodcentrale: vanaf 1 maart elke dinsdag om 20.35 uur op Eén.

De noodcentrale is een programma van De chinezen voor Eén.

Over Eén

Meer informatie

Voor pers en stakeholders
Lesley Hernalsteen
02 741 58 45
lesley.hernalsteen@vrt.be

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het persportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Eén
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos