De klas: wat leeft er bij vijfdejaars en wat kunnen zij leren van bekende Vlamingen?

De klas: wat leeft er bij vijfdejaars en wat kunnen zij leren van bekende Vlamingen?

Tom Waes: "Snappen jullie daar iets van? Nee? Dan verstaan we mekaar!"

De human-interestreeks De klas geeft vanaf dinsdag 31 januari elke week een inkijk in de leefwereld van een groep zestienjarigen. Hoe kijken zij naar de wereld, de maatschappij? In elke aflevering krijgt een klas vijfdejaars een onverwachte nieuwe leerkracht over de vloer, iemand die ze misschien kennen van televisie.

Wat gebeurt er als plots Otto-Jan Ham, Danira Boukhriss of Erik Van Looy lesgeeft? Acht weken lang inspireren leerlingen en leraren elkaar, en snijden ze een thema aan dat bij hen leeft.

De klas: vanaf 31 januari elke dinsdag om 20.40 uur op Eén.

De klas is een programma van Woestijnvis voor Eén.

 

Tom Waes: “Snappen jullie daar iets van? Nee? Dan verstaan we mekaar!”

In De klas ontdekken de kijkers hoe jongeren van nu leven en denken. Het wordt een les vol vrolijkheid en ernst, met soms turbulente wendingen en vaak vranke meningen, die de kijker –jong en oud- ongetwijfeld terugvoert naar zijn eigen schooltijd.

De krijtlijnen van hun leven

De leerlingen vertellen hoe ze in 2017 samenleven en opgroeien. Pakken ze het anders aan dan vorige generaties? Hoe zien ze zichzelf en wat vinden ze van de wereld buiten de schoolbanken? Is er veel verschil met de apenjaren van de leerkracht? Of is alleen de verpakking anders, maar voelen ze hetzelfde?

In De klas trekt men de krijtlijnen van het leven, daar groeien interesses en ambities, ontstaan vriendschappen en prille liefdes. Het is ook de plaats waar iedereen samenkomt, jongens en meisjes met verschillende achtergronden en overtuigingen. De plek bij uitstek om een dwarsdoorsnede van zestienjarig Vlaanderen te maken.

Maaike Cafmeyer: “Ik ben inderdaad die flik uit Eigen kweek, maar als juffrouw heb ik vandaag meer mijn vrouwelijke kant boven gehaald.”

Wat leren acht BV’s van de jeugd?

Acht bekende Vlamingen wilden wel eens ondervinden wat het is om voor zo’n klas vol jeugdige branie te staan. Ze geven les over een zelfgekozen thema, gaan in dialoog met de leerlingen, confronteren hen met actuele thema’s en peilen naar hun dromen en zorgen.

De klas trok naar vier verschillende scholen, in vier Vlaamse centrumsteden: het Pius X-instituut in Antwerpen, het KTA2 in Hasselt, het Koninklijk Lyceum in Gent en het KTA in Brugge.

31.01

Danira Boukhriss

Liefde

Pius X Antwerpen

07.02

Tom Waes

Geld

KTA Hasselt

14.02

Otto-Jan Ham

Afkomst en religie

KTA Brugge

21.02

Lieven Scheire afle

Menselijke genetica

Pius X Antwerpen

28.02

Erik Van Looy

Geweld

Koninklijk lyceum Gent

07.03

Maaike Cafmeyer

Man-vrouw verhoudingen

KTA Brugge

14.03

Philippe Geubels

Humor

KTA Hasselt

21.03

Siska Schoeters

Familie en opvoeding

Koninklijk lyceum Gent

Op hun eigen manier proberen de BV’s de jongeren iets bij te brengen, iets wat ze zelf belangrijk vinden in het leven. Maar even goed steken ze zelf heel wat op van de nieuwe generatie. En stellen ze vast dat bekend zijn niet noodzakelijk de nodige autoriteit oplevert. 

Op het einde van de dag vegen ze het bord af, doodop maar tevreden: met de jeugd van tegenwoordig – de architecten van de samenleving van morgen- komt het wel goed.

Danira Boukhriss: “In mijn les mag gekust worden, mits wederzijdse toestemming natuurlijk.”

Aflevering 1: Danira Boukhriss over liefde

31 januari

Danira was als tiener al fel bezig met flirten, daten en jongens kussen. Ze vraagt zich af of de sociale media de spelregels van de tienerliefde sterk hebben veranderd. En ze onthult ook het geheim van een perfecte kus.

Aflevering 2: Tom Waes over geld

7 februari

Net als bij zijn eigen tienerkinderen vraagt Tom zich in de klas af hoeveel zakgeld eigenlijk nodig is. Vinden de leerlingen de ongelijke verdeling van rijkdom onrechtvaardig? En is rijk worden een levensdoel op zich of maakt geld niet gelukkig?

Aflevering 3: Otto-Jan Ham over afkomst en religie

14 februari

In zijn schooltijd was Otto-Jan als ‘Hollander’ meestal de enige immigrant. Met zijn leerlingen staat hij stil bij de voordelen en moeilijkheden van de hedendaagse multiculturele klas.

Aflevering 4: Lieven Scheire over menselijke genetica

21 februari

Geen wetenschapsdomein zo spannend en snel evoluerend als de menselijke genetica. Lieven start in de klas alvast het noodzakelijke maatschappelijke en ethische debat over de maakbare mens.

Aflevering 5: Erik Van Looy over geweld

28 februari

In het echte leven loopt hij er liefst zo snel mogelijk van weg, maar in zijn films schuwt hij het geweld dan weer niet. Is de leefwereld van jongeren harder en gewelddadiger geworden dan in Eriks jeugd? En welke impact heeft de terreurdreiging op ons leven? 

Aflevering 6: Maaike Cafmeyer over man/vrouw verhoudingen

7 maart

Als jonge actrice merkte Maaike al snel dat zij anders werd beoordeeld en vergoed dan haar mannelijke collega’s. Hoe kijken de jongeren nu naar de rollenpatronen en de (on)gelijkheid tussen meisjes en jongens?

Aflevering 7: Philippe Geubels over humor

14 maart

 Humor was voor Philippe al van jongs af heel belangrijk. Is grappig zijn iets wat kan je leren? Wanneer is iets grappig en wanneer niet meer? En is humor een grote troef in het leven?

Aflevering 8: Siska Schoeters over familie en opvoeding

21 maart

Je kiest niet in welk gezin je opgroeit, maar een deel van wie je bent krijg je wel mee van thuis. Zijn ze de meeste jongeren blij met hun familie en met wat ze mogen? En welk gezinsleven dromen ze voor zichzelf later?

De klas op VIAA

De VRT werkt voor De klas ook samen met het VIAA, het Vlaams Instituut voor Archivering.

De komende acht weken publiceert VIAA elke woensdag de afgelopen aflevering van De klas op Het Archief voor Onderwijs, een online platform exclusief toegankelijk voor leerkrachten. Leerkrachten vinden er een schat aan beeld en geluid om te gebruiken in hun les en vanaf woensdag 1 februari alvast de allereerste aflevering van De klashttps://onderwijs.hetarchief.be/.

 De klas: vanaf 31 januari elke dinsdag om 20.40 uur op Eén.

De klas is een programma van Woestinvis voor Eén.

Over Eén

Meer informatie

Voor pers en stakeholders
Robin De Veen
robin.deveen@vrt.be

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Eén
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos